Ürün Yelpazesi

Balastsız Üstyapı Ünitesi

Bu ürün; tünellerde, kent içi raylı sistemlerinde ve yüksek hızlı demiryollarında balastsız üstyapılarda kullanılmaktadır. Üretim aşamasında kalıp projeye uygun seyim ayarı ve diğer hazırlıklar yapıldıktan sonra, hazırlanan donatı kalıp içine yerleştirilir. Döküm makinası yardımıyla kalıplara beton döküm işlemi gerçekleştirilir. Kürleme süresinden sonra ürün mekanik sistemler ile kalıptan çıkartılır. Kalite kontrol onayı gerçekleştikten sonra stok sahasına taşınır. Bu üretim metodu sağladığı yüksek avantajlar;
• Uzun ömürlü ve dayanıklı olması,
• Balastla kıyaslandığında genleşmeye maruz kalmadığı için bakım maliyetlerinin düşük olması,
• Tünellerde kirliliğe neden olan tozun oluşmaması,
• Yaşam alanları içinde balasta göre ses oranının çok düşük olması ve toza neden olmaması.