TR EN

Kalite Politikası

AFEC Makina'nın kalite politikası, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu politika, sürekli iyileştirme, yenilikçilik, çevreye duyarlılık ve çalışan memnuniyetini esas alır. Aşağıda, AFEC Makina'nın kalite politikasının ana bileşenleri yer almaktadır:

AFEC Makina Kalite Politikası

1. Müşteri Odaklılık

 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve karşılamak için sürekli iletişim halinde olmayı ve geri bildirimleri değerlendirmeyi taahhüt ederiz.

 • Özelleştirilmiş Çözümler: Müşteriye özel çözümler sunarak onların beklentilerini aşmayı hedefleriz.

2. Sürekli İyileştirme

 • Sürekli Gelişim: Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileştirmek için yenilikçi yaklaşımlar ve en son teknolojileri kullanırız.

 • Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştiririz ve onlara gerekli eğitimleri sağlayarak kalite hedeflerimize ulaşmalarını destekleriz.

3. Kalite Standartlarına Uyum

 • Uluslararası Standartlar: Ürünlerimizin ve süreçlerimizin uluslararası kalite standartlarına uygun olmasını sağlarız. ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemleri standartlarına bağlı kalırız.

 • Kalite Kontrol: Üretim süreçlerimizde titiz kalite kontrol uygulamaları gerçekleştiririz ve her aşamada kaliteyi garanti altına alırız.

4. Çevreye Duyarlılık

 • Sürdürülebilirlik: Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmayı amaçlarız. Enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında proaktif adımlar atarız.

 • Çevresel Etki: Ürünlerimizin çevresel etkilerini minimize etmek için gerekli tüm önlemleri alır ve bu konuda sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız.

5. Yenilikçilik ve Teknoloji

 • Ar-Ge Yatırımları: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sürekli yatırım yaparak yenilikçi ürünler ve çözümler sunarız.

 • Teknolojik İlerleme: Üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizi en son teknolojilerle destekleriz.

6. Çalışan Memnuniyeti ve Katılımı

 • Çalışan Katılımı: Çalışanlarımızın kalite yönetim süreçlerine aktif katılımını teşvik ederiz. Onların görüş ve önerilerini değerlendirerek iyileştirme çalışmalarında yer almalarını sağlarız.

 • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı: Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluştururuz.

Kalite Hedeflerimiz

 • Yüksek Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve onlara en yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak.

 • Sıfır Hata Politikası: Üretim süreçlerinde hata oranını en aza indirgemek ve sıfır hata politikasını benimsemek.

 • Verimlilik ve Etkinlik: Üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak.

 • Sürekli İyileştirme: Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

Kalite Yönetim Sistemi

 • Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ): Kalite yönetim sistemimizin temelini PUKÖ döngüsü oluşturur. Bu döngü sayesinde süreçlerimizi sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz.

 • Dokümantasyon ve İzlenebilirlik: Tüm süreçlerimizi detaylı bir şekilde dokümante ederiz ve izlenebilirliği sağlarız.

 • İç ve Dış Denetimler: Düzenli olarak iç ve dış denetimler gerçekleştirerek kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve uyumunu sürekli kontrol ederiz.

AFEC Makina olarak, kalite politikamız doğrultusunda tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve sektördeki lider konumumuzu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz. Bu amaçla, tüm çalışanlarımızın katkı ve desteğiyle, yenilikçi ve çevreye duyarlı çözümler sunarak ilerlemeye devam edeceğiz.