TR EN

Kalite

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler dünya ticaretinin tam anlamıyla küreselleşmesine olanak tanımaktadır. Sektörel rekabetin kapsam ve sınır genişletmesi; müşterileri daha bilinçli, daha bilgili hale getirmiş ve beklentilerini en üst seviyeye ulaştırmıştır. Bu sebeple artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.